modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

kadra

Lekarze

Ortopeda

Dr n. med Sławomir Dudko

Dr n. med. Sławomir Dudko specjalista ortopeda-traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zawodowe nabyte w toku wieloletniej pracy w szpitalu uzupełniane poprzez udział w zjazdach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Dorobek praktyczny szczególnie w zakresie leczenia skutków i powikłań urazów kończyn górnych, dolnych, kręgosłupa, miednicy oraz schorzeń ortopedycznych.

Dr n. med Sławomir Dudko

Ortopeda

dr n. med. Adam Pierzchała

Dr n. med. Adam Pierzchała specjalista ortopeda - traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zdobywane już w trakcie studiów medycznych w oddziałach ortopedii i chirurgii urazowej w Anglii oraz Niemczech.

Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęcie pracy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SUM w Katowicach na stanowisku asystenta od listopada 2002 r. do sierpnia 2012r.

W 2010 r. ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

W roku 2011 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: Stężenie prozapalnych i przeciwzapalnych cytokin w płynie stawowym i surowicy krwi, u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

Od kwietnia 2013 r. praca w Klinice Chirurgii Endoskopowej "Sport - Klinika" w Żorach.

Podczas dotychczasowego szkolenia zawodowego uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach, zjazdach, sympozjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne ośrodki naukowe.

dr n. med. Adam Pierzchała

Ortopeda

lek. med. Ryszard Godula

Lek. med. Ryszard Godula lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył studia medyczne w 1975 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. W 1991 roku, przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego, dzięki czemu uzyskał uprawnienia i tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Lek. med. Ryszard Godula specjalizuje się w ortopedii i traumatologii. Oferuje pomoc pacjentom cierpiącym z powodu dolegliwości związanych z zespołami bólowymi (zespół cieśni nadgarstka, zespół nerwu łokciowego). Przeprowadza badania USG narządu ruchu. Wykonuje zabiegi artroskopowe (endoskopowe) stawu kolanowego, barkowego i łokciowego. Zajmuje się terapią pacjentów z przykurczem Dupuytrena, a także przeprowadza operacje ortopedyczne oraz zabiegi chirurgiczne z zakresu chirurgii urazowej. W ramach terapii naprawia uszkodzenia tkanek miękkich i zajmuje się zespoleniami złamań.

Ortopeda

lek. med. Łukasz Lubelski

W 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i tramatologii narządu ruchu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem poprzez wieloletnią pracę w kilku śląskich szpitalach na oddziałach ortopedii, jak i podczas licznych szkoleń, zjazdów, kursów i sympozjów naukowych. Zainteresowanie rehabilitacją, czyli niezbędną składową procesu leczenia, łączyło się zawsze z pasją do czynnego uprawiania sportów jak biegi średnie i długie, wspinaczka, sporty górskie, narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz skitouring.

lek. med. Łukasz Lubelski

Fizjoterapeuci

Kierownik rehabilitacji

mgr Jakub Kraszewski

Certyfikowany terapeuta manualny (szkoła niemiecka IFOMPT) oraz dyplomowany terapeuta koncepcji PNF. W trakcie szkolenia osteopatycznego na Akademii Osteopatii w Warszawie. Specjalizuje się w zaburzeniach nerwowo - mięśniowo - szkieletowych w obrębie narządu ruchu powstałych w wyniku chorób, urazów lub dysfunkcji. Kierownik Górnośląskiego Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH w Mysłowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Temat pracy magisterskiej: "Wpływ wibracji na funkcję pompy mięśniowo-naczyniowej u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego". Uczestnik licznych kongresów i sympozjów naukowych z zakresu medycyny.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Osteopatia (Studia na Akademii Osteopatii w Warszawie należącej do OSEAN Osteopathic European Academic Network) 2020 - 2025

Terapia manualna NOMT MTII 2011 - 2014:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa + kkd
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego + kkd
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno - piersiowego i odcinka szyjnego kręgosłupa + kkg
5. Moduł V: Dysfunkcje szyjno - czaszkowe

Kurs FMS (functional movement screen) 2014

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów 2013

Wykorzystanie sEMG w praktyce fizjoterapeutycznej 2012

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009-2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Wspólczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich 2007-2008:
1. Moduł I: Techniki Energizacji Mięśni część 1
2. Moduł II: Techniki Energizacji Mięśni część 2
3. Moduł III: Mięśniowo - powięziowe rozlużnianie(Myofascial Release)
4. Moduł IV: Technika Aktywnego Rozlużniania (Active Release Technique)
5. Moduł V: Dysbalans mięśniowo - powięziowy
6. Moduł VI: Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych

Stabilizacja centralna i obwodowa 2008:
1.Moduł I: Stabilność- niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących.
2.Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2010:
1. Moduł I: PNF basic
2. Moduł II: PNF - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF

Terapia czaszkowo - krzyżowa w ujęciu osteopatycznym 2018
1. Moduł I
2. Moduł II

Anatomia Palpacyjna 2018

Pliki do pobrania

 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 2

  Pobierz
 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.2

  Pobierz

fizjoterapeuta

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Międzynarodowy terapeuta koncepcji PNF. Absolwent fizjoterapii na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza czynników ryzyka chorób zwyrodnieniowych stawów kolanowych".

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2005-2008:
1. Moduł I - kurs podstawowy
2. Moduł II - kurs rozwijający
3. PNF w skoliozach
4. Kurs kliniczny koncepcji PNF w Neurologii

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno - motorycznymi.

Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego

Thera-Band Academy
Warsztaty szkoleniowe Thera-Band: "Teoria i praktyka w aspekcie terapeutycznym(ogólno-kondycyjnym, zdrowotnym i treningu sportowego) ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem taśm i piłek Thera-Band"

Szkolenie z zakresu "Zadania zespołów wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi" 2009

Szkolenie z zakresu krioterapii i obsługi aparatu do krioterapii Cryo-T 2007

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Fizjoterapeuta

mgr Katarzyna Hajduk-Parkitna

Dyplomowany terapeuta metody PNF. Absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009 - 2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)

Prioprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facylitacja (PNF) 2013:
1. Moduł I - kurs podstawowy
2. Moduł II - kurs rozwijający- tytuł dyplomowany terapeuta PNF
3. PNF w skoliozach

Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich 2012- 2014:
1. Moduł I: Techniki Energizacji Mięśni część 1
2. Moduł II: Techniki Energizacji Mięśni część
3. Moduł III: Mięśniowo - powięziowe rozluźnianie
4. Moduł IV: Technika Aktywnego Rozluźniania
5. Moduł V: Dysbalans mięśniowo - powięziowy
6. Moduł VI: Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych
Szkolenie zakończone egzaminem

Kinezjotaping 2012
1. Moduł I – kurs podstawowy

Kurs masażu o profilu rozszerzonym (masaż klasyczny, izometryczny, sportowy, relaksacyjny) 2007

mgr Katarzyna Hajduk-Parkitna

Fizjoterapeuta

mgr Piotr Lempart

Certyfikowany terapeuta koncepcji BOBATH. Dyplomowany terapeuta koncepcji PNF specjalizujący się w zaburzeniach nerwowo-mięśniowych na tle chorób i urazów rdzenia kręgowego i mózgu. Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Analiza stanu czynnościowego kręgosłupa u pracowników biurowych”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
IBITA Bobath
"Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath"
- Kurs podstawowy (2019)

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF)
1. Moduł I - kurs podstawowy (2014)
2. Moduł II - kurs rozwijający - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF (2018)

Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth (2015-2016)
1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)

Rozszerzony kurs Kinesiotapingu w sporcie i medycynie (2012)
Kurs Anatomii Palpacyjnej (2018)
"Profesjonalny dietetyk i rehabilitant w opiece nad chorymi przewlekle" (2012)
"Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego" (2014)

mgr Piotr Lempart

Fizjoterapeuta

mgr Martyna Wieczorek

Absolwent fizjoterapii oraz student studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: ,,Wpływ wibracji na poziom aktywności wybranych grup mięśniowych kończyny dolnej podczas przysiadu’’.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth
1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)
5. Moduł V: Badanie i leczenie obręczy biodrowej i dolnej części kręgosłupa. Techniki zaawansowane i rozciąganie (AWS1)

Kompleksowa terapia powięzi 2018

Trening okluzyjny i flossing w fizjoterapii i sporcie 2017

Taping rehabilitacyjny 2016

Masaż sportowy 2015

Udział w warsztatach:
,,I Śląski Kongres Fizjoterapii-Diagnostyka i terapia odcinka lędźwiowego kręgosłupa’’
,,Możliwości zastosowania terapii manualnej w leczeniu kręgosłupa’’
,,Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami równowagi z wykorzystaniem platform diagnostycznych’’

Udział w konferencjach naukowych:
X Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Wiosna promocji zdrowia’’ w Krakowie, czynny udział

XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Zdrowie gwarantem jakości życia’’ w Nowym Targu, czynny udział

Ogólnouczelniana Konferencja Doktorantów i Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, czynny udział

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia’' organizowana przez Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, czynny udział

I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, czynny udział

mgr Martyna Wieczorek

Fizjoterapeuta

mgr Patryk Kabać

Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg standardu IFOMPT MT1:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)

Koncepcja Kształtowania Motorycznego w Treningu Funkcjonalnym Moduł I, II, III
Przygotowanie Motoryczne w treningu dzieci i młodzieży - Train With Brain
Warsztaty Power Of Kettlebell wg systemu Strongfirst
Mobility Level 1 & 2 w Forum Treningu
Trener Personalny w Akademii Mistrzostwa Sportowego
Dietetyka poziom I i II w Akademii Mistrzostwa Sportowego
KINEZJOTAPING w medycynie i sporcie KT1 + KT2
Technik masażysta – ukończenie szkoły ELPAX w Bytomiu
Warsztat"Igłoterapia bez tajemnic" ATMIS

Fizjoterapeuta

mgr Alicja Maksylewicz

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: Ocena wpływu różnych form treningu stabilizacji na sztywność pasywną mięśni kulszowo-goleniowych i prostego uda u piłkarzy.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna
OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe
wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe
wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki
podstawowe wg. koncepcji Kaltenborna i Evjantha
UWS - Badanie i leczenie dolnej części kręgosłupa. Techniki
podstawowe wg. koncepcji Kaltenborna i Evjantha

DODATKOWE SZKOLENIA/KONFERENCJE :
Postępowanie diagnostyczne – terapeutyczne w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Fascial Yoga – fizjoterapeutyczne aspekty praktyki jogi
I sympozjum fizjoterapeutyczne, staw kolanowy , CEMED Warszawa
X Jubileuszowa Konferencja Warsztatowa (Rehabilitacja w Praktyce) Diagnostyka i terapia schorzeń kręgosłupa
I sympozjum fizjoterapeutyczne, staw barkowy
Aktywność fizyczna kobiet po porodzie
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
Mobilność , stabilność , sensomotoryka – trening uzupełniający w sporcie
Trening funkcjonalny – Moduł podstawowy

mgr Alicja Maksylewicz

Fizjoterapeuta

mgr Rafał Bandura

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kurs Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT MT I (2014 - 2017)
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego

Kurs RUSI - Rehabilitative Ultrasound Imaging (2019)

mgr Rafał Bandura

Fizjoterapeuta

mgr Anna Podskarbi-Skoludek

Absolwentka studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
McKenzie 2013-2015
Część A MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
Część B MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
Część C MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz kończyna dolna
Część D MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa oraz kończyna górna

Ukończenie modułu I i II stopnia z terapii mięśniowo-powięziowych Punktów Spustowych Trigger Points z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu 2012

Kurs masażu w Instytucie Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Katowicach (masaż klasyczny, sportowy, leczniczy, kamieniami) 2008-2009

DODATKOWE SZKOLENIA/KONFERENCJE :
Szkolenie pt. „Diagnostyka i leczenie zachowawcze w wysiłkowym nietrzymaniu moczu” 2016
Szkolenie pt. „Wykorzystanie trakcji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa” 2016
Trening funkcjonalny- moduł podstawowy 2015
Kończyna górna - diagnostyka i elementy terapii 2015
Kończyna dolna- diagnostyka i elementy terapii 2015
Ukończenie I i II stopnia nauki języka migowego w Katowicach 2012-2013
Warsztaty pt. „ Innowacyjne rozwiązania informatyczne i konstrukcyjne w dziedzinie teleopieki medycznej” 2015
Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna” w Katowicach 2008

Fizjoterapeuta

Mgr Radosław Drozdowski

Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kurs IBITA Bobath - Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath

Kurs PNF - poziom podstawowy
Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu

Postępowanie w spastyczności

Fizjoterapeuta uroginekologiczny

Fizjoterapeuta

mgr Agnieszka Bolforska-Gnip

Absolwentka fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalista w zakresie fizjoterapii uroginekologicznej i terapii manualnej.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Wspomaganie psychoruchowe i masaż niemowląt

Terapia kobiet w ciąży i niemowląt w modelu holistycznym

BuggyGym – fitness dla mam z dzieckiem w wózku – instruktor BuggyGym

Aktywność kobiet w ciąży i po porodzie – fit mama

Pelvic Floor Safe – sport bezpieczny dla kobiet

Blizna- Terapia kompleksowa

DRA (Diastasis Rectus Abdominis)

Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym
Moduł 1 (Diagnostyka funkcjonalna, prewencja urazowa, stabilność tułowia i stawów obwodowych, podstawowe wzorce funkcjonalne)
Moduł 2 (Kształtowanie wzorców ruchowych na bazie taśm mięśniowo - powięziowych, funkcjonalny trening plyometryczny, gibkość w treningu funkcjonalnym, zaawansowane wzorce funkcjonalne)

Uroginekologia – nowoczesna fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżeniu narządów miednicy mniejszej. Rozejście mięśnia prostego brzucha (DRA), kompleksowa terapia w ciąży oraz po porodzie

Ciążówka – czyli o ciąży w majówkę - szkolenie online Med Coach

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2018-2020
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa) 8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin - w trakcie

Neurologopeda

mgr Ksenia Woźniczko

Neurologopeda, surdologopeda, audiolog, protetyk słuchu.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę pogłębiała także w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
Tytuł pracy magisterskiej: ,, Ocena wpływu polaryzacji krótkiego tonu o częstotliwości 500 Hz na progi fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu."
Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Wielokrotnie czynnie występowała na konferencjach otolaryngologicznych, a także tych podejmujących tematykę wczesnej interwencji logopedycznej.

Wybrane dodatkowe kwalifikacje:
Kurs: RehaIngest w praktyce neurologopedycznej, Katowice, 2019
Kurs: Dysfagia u dzieci i dorosłych, dr M Rządzka, Bydgoszcz 2019
Kurs: Rehabilitacja głosu w zaburzeniach neurologicznych, 2019
Kurs: Program MÓWIK, 2019
Kurs: Masaż Shantala, Kraków, 2019
Kurs: Niemowlak u logopedy, 2018
Kurs: Trening umiejętności bazowych, 2018
Kurs: Guguhopla, 2018
Kurs: Zaburzenia połykania u dorosłych i dzieci, M.Rządzka, 2018
Kurs: PNF dla logopedów, Katowice, 2018
Śląskie Spotkana Logopedyczne: zaburzenia połykania, Repty, 2018 r.
Kurs: Integracja sensoryczna dla logopedów, Katowice, 2018
Kurs: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych; autorski program dr Anny Regner – część druga, Katowice, 2018
Kurs: Metoda Dobrego Startu, Katowice, 2018
Kurs: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych; autorski program dr Anny Regner – część pierwsza, Katowice, 2018
Kurs: Terapia oddechowa Katowice, 2018
Kurs: Nadmierne ślinienie- techniki terapeutyczne, Katowice, 2018
Kurs: Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym, Katowice, 2018
Kurs: Kompleksowa diagnoza i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych, Katowice, 2018
Publikacja naukowa w Jourrnal of Hearing Science [May2017, Vol. 7 Issue 2, p71-71. 1/4p]
Wystąpienie na XXV International Evoked Response Audiometry Study Group, Warszawa,
2017
Kurs: Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, Repty, 2017
Kurs: Vocastim- elektrostymulacja- terapia zaburzeń połykania, Warszawa, 2017
Kurs: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej, Katowice, 2017
Warsztaty: Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z dysfunkcją oddychania, Chorzów, 2017
Kurs: Terapia logopedyczna osób z padaczką, Lublin, 2017
Kurs: Zaburzenia rezonansu w diagnozie i terapii logopedycznej, prof. Pluta- Wojciechowska,
2017
Terapia Pozycji Oralnej Talk Tools, 2017
Kształtowanie sprawności prozodycznych, Lublin, 2017
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego, Warszawa, 2017
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii, Katowice, 2017
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna- prof. Pluta-Wojciechowska, Warszawa. 2017
Kurs KORP- pełne uprawnienia do pracy z narzędziem, Katowice, 2017
Kurs- Alternatywne metody komunikacji, Katowice, 2017
Kurs EEG Biofeedback, Katowice, 2017
Zab. Centralnego Przetwarzania Słuchowego- prowadzenie terapii wg Ozimka, Szczecin,
Certyfikat Polski Język Migowy- poziom podstawowy i średnio zaawansowany
Certyfikat- Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne- poziom I
Certyfikat- Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej
Kurs ,,Zaburzenia głosu u profesjonalistów”
XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej, Poznań 2016
Kurs ,,Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej”
Kurs ,,Wykonywanie subiektywnych badań słuchu”
Kurs ,,Wczesna opieka logopedyczna nad dziećmi z uszkodzeniami słuchu”
Kurs ,,Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”
Certyfikat- Choreoterapia, Lublin, 2015
Certyfikat- Muzykoterapia, Lublin, 2015
Certyfikat – Fonogesty- I i II poziom
Kurs: Logorytmika

Neuropsycholog

Neuropsycholog

mgr Julia Wyszomirska

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych w zakresie neuropsychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz diagnozy i terapii neuropsychologicznej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

NES Online ACE - III Training 2014

Kurs EEG Biofeedback Biomed 2014

Testy w diagnozie neuropsychologicznej - przegląd metod 2011

EEG Biofeedback Kurs I stopnia 2011

Licencja uprawniająca do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni 2011

Podyplomowe szkolenie "podstawy psychoterapii" 2006 - 2008

Diagnoza neuropsychologiczna / Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej 2007 - 2008

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych Departament Zdrowia MSWiA 2007

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych 2004

Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach:
1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
2. Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
3. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Działalność naukowa:
1. Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego. Psychoonkologia 2014;3
2. Terapia psychologiczno - logopedyczna pacjenta z rozległym urazem czaszkowo - mózgowych, Studium przypadki. II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce, 31 maja 2014, Katowice
3. Obraz ciała pacjentów po udarze mózgu. Konferencja interdyscyplinarna "Zagrożenia behawioralne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie", 13 grudnia 2013, Katowice
4. Od globalnych do wybiórczych zaburzeń świadomości. Analiza procesu wybudzania się ze śpiączki - studium przypadku. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin
5. Wpływ chemioterapii na funkcjonowanie poznawcze pacjentek chorych na raka piersi. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin

mgr Julia Wyszomirska

Psychoterapeuta

Psycholog

mgr Iwona Kamińska - Borówka

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym spełniające wymogi do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Psychologicznym. Uzyskała również stosowne kwalifikacje zawodowe przygotowujące do prowadzenia szkoleń z zakresu funkcji interpersonalnych w ramach Szkoły Trenerów "Metrum " w Katowicach.Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracownik Zespołu Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych oraz Oddziału Leczenia Nerwic Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną (diagnoza osobowości, procesów poznawczych, kwalifikacja do psychoterapii), prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych.
Członek zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Dietetyk

Dietetyk

mgr Żaneta Kaim

Zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem i zdrowym stylem życia zawsze były mi bliskie, stąd taki wybór kierunku studiów. Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, o specjalizacji w dietetyce i zdrowiu publicznym. Już w trakcie nauki zdobywałam doświadczenie zawodowe, zarówno podczas praktyk w szpitalach, jak również współpracując z portalem dla sportowców, którym drogą elektroniczną układałam diety

Po studiach zaczęłam pracę w jednym z pierwszych gabinetów dietetyki, które pomagałam współtworzyć od podstaw. Nabyłam tam bardzo cennego doświadczenia, które w przyszłości zaowocowało założeniem własnej działalności, we współpracy z ogólnopolską siecią DOBRY DIETETYK.

W bezpośredniej pracy z Klientem kładę nacisk przede wszystkim na eliminowanie nieprawidłowych przyzwyczajeń żywieniowych, rolę aktywności fizycznej w aspekcie zdrowego stylu życia oraz na udowodnienie, że dieta to nie "mniej jeść", ale świadomie lepiej się odżywiać.

mgr Żaneta Kaim

Rejestracja Medyczna i Administracja

Rejestracja medyczna i administracja

Mgr Marzena Wnęczak

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, kierunek pedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w uczelni wyższej, gdzie była odpowiedzialna między innymi za organizację procesu dydaktycznego, zajmowała się obsługą studentów i wykładowców oraz dbała o tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzorami dokumentów w szkolnictwie wyższym.

Kursy i szkolenia:
1. Kurs obsługi komputera IBM PC „PROCOIG” SP. z o.o. Ośrodek Szkolenia Autoryzowane Centrum Microsoft w Katowicach,
2. Szkolenie „Ochrona danych osobowych”,
3. Certyfikat ukończenia szkolenia dla auditorów wewnętrznych z zakresu systemu zarządzania jakością.

Mgr Marzena Wnęczak

Rejestracja medyczna i administracja

Anna Kowalska

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako starszy specjalista działu kredytów poprzez wydawanie ostatecznych decyzji kredytowych aż do osiągnięcia stanowiska kierowniczego działu analiz oraz wspomagania podległego zespołu.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie współpracy z najbardziej prestiżowymi bankami na polskim rynku w zakresie kredytów hipotecznych i procedurami z tym związanymi.

Kursy i szkolenia:
1. Diamenty Komunikacji- podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji, ukierunkowanej na efektywną pracę zespołową i stymulowanie rozwoju pracowników
2. Kurs języka anielskiego III poziom
3. Kurs „Administracja biurowa i kadrowa z obsługą komputera”

Transport osób z niepełnosprawnością

Osoba odpowiedzialna za transport

Roman Szymczak

Studia magisterskie ukończone w 2011 r. kierunek: Bezpieczeństwo
Wewnętrzne Wyższa Szkoła Policji  w Szczytnie - tytuł Magistra. Studia licencjackie ukończone w 2003 r. kierunek: Socjologia,
specjalność: Praca Socjalna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy i szkolenia:
- kursy pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane przez PCK w Słupsku (1997 r.), Legionowie (1999 r.), Katowicach (2002 r.), Szczytnie (2010 r.);
- kurs z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach;
działań specjalnych w Katowicach (2002 r.);
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - tytuł Ratownika
Katowice 2011r.;
- Kurs ratownictwa wodnego i tytuł Ratownika w Legionowie w 1999r;
- Szkolenie ratownictwa lodowego Gliwice (2005 r.);
- uprawnienia zawodowe stermotorzysty i Bosmana Żeglugi Śródlądowej;
- kurs specjalistyczny pływania łodzią w trudnych warunkach atmosferycznych;
- uprawnienia płetwonurka KDP;
- szkolenie z zakresu ratownictwa, transportu i intensywnej terapii
pacjentów po wypadku nurkowym z wykorzystaniem komory hiperbarycznej organizowany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,  Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni (2003 r.);
- kurs Instruktora Sportu ukończony w Opolu 1993 r. - część ogólna;
- stopień Mistrzowski Shodan  (1 Dan) Karate Shotokan, Kowary (1994 r.);
- kurs Instruktora Sportu część ogólna i specjalizacja - Tytuł państwowy
instruktora Karate Shotokan (Bielsko Biała 2011 r.);
- uprawnienia zawodowe kierowcy kat. B (badania psychotechniczne);

Roman Szymczak
Masz pytania?